English
当前位置:首页 > 业绩介绍


固废、危废处理

 

       南京污泥干化协同发电基地(华润板桥热电)           

南京化工园污泥处置基地(华润南热)   

             南京污泥处理基地(中联水泥)             

常熟污泥干化协同发电基地(华润常熟)
             徐州固废处理基地(华润)                   
镇江污泥处理基地(华润高资) 


地址:南京市江宁开发区诚信大道1800号(环保服务业集聚区内)
Tel:+86-25-86529992 86526267
Fax:+86-25-86524972
E-mail:ceep@ce-ep.com
Copyright © 2012 All Right Reserved
中电环保股份有限公司 苏ICP备07501606号